חוקי הפורום

החוקים הללו מפורטים בכדי להבהיר את האחריות המוטלת על כל חברי הקהילה כאן ב בית ועד לחכמים. כולם ימלאו את החוקים בכדי להבטיח שהפורום שלנו מתנהל בצורה נעימה ומספק חווייה מהנה ומועילה לכל חברי הקהילה שלנו ולאורחים.

 1. הפורום הינו, כהגדרתו "פורום סגור לתלמידי חכמים"
  הפורום נמצא על שרת פרטי, ומכיל מידע פרטי, וכל המשתמש בשרת, ונחשף למידע, מאשר בזאת כי הוא מחוייב על פי ההלכה (וגם על פי החוק) לציית לתנאי הבעלים:

  1. באשרך את תנאי הכניסה לפורום, הנך מצהיר שנרשמת בשם פרטי ובשם משפחה האמיתיים שלך.
  2. חל איסור מוחלט להעתיק, לבצע צילומי מסך, ואף לשמור בקבצי המחשב האישי את ההודעות של חברי הפורום, גם למטרת שימוש אישי בלבד, ללא אישור מפורש בכתב מאת הכותב.
  3. חל איסור מוחלט להעביר את הסיסמא לכל אדם אחר. כמו כן, חל איסור לשמור את הסיסמא באחסון הוינדוס/דפדפן, במדה והמחשב אינו מוגן ע"י סיסמא. (עליך לדעת כי לאדם המשתמש במחשב שלך יש גישה לסיסמאות השמורות).
  4. חל איסור מוחלט של הפצת הדברים הנכתבים בפורום מחוצה לו, הן באמצעי תקשורת אלקטרוניים (אתרים \ פורומים \ רשתות חברתיות \ וואטסאפ וכיו"ב), הן בצורה מודפסת (ספרים \ עלונים \ חוברות \ כתבי עת וכיו"ב), והן בעל פה.
  5. בהפצת הדברים מחוץ לפורום, מלבד איסור הליכת רכיל מן התורה בגילוי סוד של חברו, וחרם דרבינו גרשום, עובר המפיץ גם על "חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א–1981" - סעיף 2(5) "העתקת תוכן של מכתב או כתב אחר שלא נועד לפרסום, או שימוש בתכנו, בלי רשות מאת הנמען או הכותב... לענין זה, ”כתב“ – לרבות מסר אלקטרוני כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס״א–2001".
  6. מנהלי הפורום שומרים לעצמם זכות לחסום ללא התראה את כל מי שנחשד בעיניהם לפוגע בפרטיות של חברי הפורום, או שנרשם בשם של אחר, ואף לפעול לאכיפת הדין בכל אופן המותר על פי ההלכה ועל פי החוק. וכן לפרסם את שמו של המדליף במקרה הצורך.
  7. במערכת הפורום מותקנות מערכות אבטחה. באישורך את תנאי הפורום, אתה מאשר למנהלי הפורום לבצע מעקב אחרי השימוש שלך בפורום במקרה של הדלפת תוכן, כדי לאתר את מקור ההדלפה.
  8. באישורך את תנאי הפורום, אתה מאשר כי במדה והפרת את התנאים, תחוייב למפרע לשלם דמי שימוש בשרת ובמידע, בסך 5000 ₪, ומייפה את כח מנהלי הפורום ובעלי השרת לגבות סכום זה בכל דרך המותרת על פי ההלכה ועל פי החוק.
  9. מובן, כי גם במקרה והפרתך לא נודעה למנהלי הפורום, מרגע הפרת התנאים, השימוש שלך בשרת ובמידע, הינו בגדר השגת גבול ואסור על פי החוק ועל פי ההלכה.
  10. השימוש בפורום מוגבל לכתובת ה-IP ממנה נרשמת, לכל כתובת IP נוספת שברצונך להוסיף נא פנה למנהל. כניסה לפורום מכתובת IP נוספת תביא לחסימה אוטומטית של שם המשתמש.
  11. דמי ההשתתפות בהוצאות החזקת הפורום הינם 5 ₪ לחודש.
  12. ההרשמה לפורום תאושר בהמלצת אחד מחברי הפורום הקיימים, בלבד.
  13. הפורום מיועד לחברים פעילים בלבד (לא לצופים). חוסר פעילות בפורום לתקופה ממושכת יביא לחסימת המשתמש.
  14. כתובות ה־IP של כל ההודעות נשמרות כדי לעזור באכיפת תנאים אלו.
  15. אתה מסכים שלמנהלי האתר יש את הזכות להסיר, לערוך, להעביר או לסגור כל נושא בכל זמן נתון הנראה להם מתאים.
  16. בתור משתמש אתה מסכים שכל המידע אשר אתה מזין יאוחסן בבסיס הנתונים. בעוד שמידע זה לא ייחשף לשום צד שלישי ללא הסכמתך, לא מנהלי הפרום ולא phpBB ישאו באחריות לכל ניסיון פריצה אשר יכול לגרום לחשיפת המידע.
  17. מוסכם שכל דין ודברים עובדתי או כלכלי או אחר הנוגע לתקנון זה ולמסתעף ממנו ידונו בפני בית הדין של ק"ק קרית ספר בהרכב של הרב שמואל נדל. לא תתקבל כל טענה על קשר משפחתי / היכרות בין בית הדין לבין מי מהצדדים. אישור תקנון זה כמוהו כחתימה על שטר בוררין המקובל בביה"ד הנ"ל.
  18. התחייבות זו תקפה לפי ההלכה, דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי, וקנינא מיניה במנא דכשר למקני. ובכך שמנהל הפורום מאשר אותך כחבר הפורום, על פי דבריך בקשתך והסכמתך, אתה מתחייב לה, כדין מוציא על פיו.
  19. אנו יכולים לשנות תנאים אלו בכל זמן נתון ונשקיע את מירב מאמצינו כדי לידע אותך, אך יהיה זה נבון מצידך לסקור תנאים אלו בקביעות כחלק מהשימוש המתמשך בפורום. לאחר שינויים אתה מסכים לציית לתנאים אלו כאשר הם מעודכנים ו/או מתוקנים.
  #